Anak : Tays! kakains nas tayos! Tatay : Hoy! Tigilan mo yang kalalagay mo ng ‘S’ sa mga sinasabi mo ha ! Ano ba ang ulam ? Anak : BANGU na may KAMATI, ARDINA na may IBUYA ! ************ ********* ******

BISAYA 1 : Unsay ibig sabihon ng “cooling place”? BISAYA 2 : Pag-naga ring ang fon, sabihon mo: “Hilow, hus cooling place?”