Diwata Jokes, | Kahilingan

DIWATA: Ano ang iyong kahilingan?

PANGET: Nakikita mo ang mapang ito? Dalhin mo ako sa bansang ito (new york) at sa babaeng nkalaan pra skin.

DIWATA: Sorry, hanggang dito lng sa pilipinas ang powers ko, iba na lang ang hilingin mo.

PANGET: Sige, maging normal na tao ka na lng at pakasalanan mo ako.

DIWATA: Patingin nga ng P*TANG INANG mapa na yan, at baka magawan ko ng paraan!..

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *