Juan Pedro Joke | Conversation

Juan: Pare, noong mayaman pa kami, nagkakamay kaming kumain. Ngayong mahirap na kami, nakakutsara na.

Pedro: Baligtad yata?

Juan: Mahirap kamayin ang lugaw, pare!

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *